• 03134490296
  • 09118000109
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
پنج شنبه, 14 دی 1396 08:33

«امِنُوا بِالله» و بر پيغمبرش/جنتی

«امِنُوا بِالله» و بر پيغمبرش
هم به آن نوري كه باشد در برش
پيش از آنكه چهره ها گردد تباه
باژگونه آيد و باشد سياه

يا كه چون اصحاب سبت حيله گر
رانده گرديد از خداي دادگر
بر خدا سوگند مقصود خدا
نيست جز جمعيتي در بين ما
مي شناسم مقصد اين آيه را
نام آن جمعيت دون پايه را
ليك مأمورم كه مخفي دارمش
ديدني ناديدني انگارمش
اين علي باشد كه از روز ازل
حبّ و بغضش گشت ميزان عمل
نور حق در جان من مأوا گرفت
بعد من در جان حيدر جا گرفت
بعد از او در خاندانش مي رود
تا به نزد قائم مهدي رسد
مهدي آن باشد كه گيرد حقّ ما
مي ستاند از عدو حقّ خدا
ما ز نزد حضرت حق حجّتيم
خلق را بر دوست صاحب دعوتيم
بهر هر تقصيركار و هر عنود
هر كه در راه مخالف هست و بود
خائن و هر ظالم و اهل خطا
ما دليليم و به خالق رهنما
سكّه خاتم به نام من زدند
قبل من هم انبيايي آمدند
من چو ميرم يا كه گر كشته شوم
عاقبت زين عالم فاني روم
باز مي گرديد بر اعقاب خويش؟
عصر جهل و روزگار خواب خويش؟
هر كه برگردد به عصر جاهلي
خوانَدَش قرآن به پيغامي جلي
بر خدا زان كرده ها نايد زيان
اجر حق بر صابران و شاكران
اين علي و نسل او چون جان من
نسل او هستند فرزندان من
در صبوري گوي سبقت مي برند
در مقام شكر بر عالم سرند
گر روا داريد بر من مردمان
بارهاي منّت اسلامتان
مي شود اعمال، فعل بي اثر
هم شما را خشم رب باشد ثمر
شعله هاي آتشين پر مهيب
يا مس افروخته گردد نصيب
در كمين مردمان نابكار
مي نشيند حضرت پروردگار
آي مردم بعد من آيند زود
پيشواياني گران كبر و عنود
سوي آتش مردمان را مي برند
در قيامت بي كس و بي ياورند
هم خدايم هم من از ايشان بري
بهرشان شيطان نمايد سروري
هم خود و هم پيرو و يارانشان
هست در قعر جهنّم جايشان
آتش دوزخ چه بد جايي بود
هر تكبّر پيشه آنجا مي رود
داني آن ياران آتش كيستند؟
غير اصحاب صحيفه نيستند
هر كسي در نامه اش بايد نظر
تا كند خود را از ايشان بر حذر
من امامت را امانت مي دهم
آن به نسل خويش عاريت نهم
تا قيامت آيد و روز حساب
روز رستاخيز و تحويل كتاب
من رساندم آنچه مأمورم بدان
تا كلامم حجّتي باشد عيان
بهر هر حاضر ز جمع حاضرين
يا به هر غايب كه آيد بعد از اين
يا به هر كس شاهد اين ماجراست
يا به دنيا هست و اندر پيش ماست
هم بر آناني كه در اين جمع ما
نيستند آنها كلامم را گوا
واجب آمد حاضران بر غايبان
هر پدر در گوش جان كودكان
تا ابد گويند پيغام غدير
آن كه باشد امر علّام قدير
گر چه اكنون ديده ام آينده را
شد خلافت با امامت جا به جا
هان نفرين خدا بر غاصبين
آن چپاول پيشگان راه دين
اندر آن هنگام از سوي خدا
آتشي آيد عذابي بر شما
شعله هايي از مس افروخته
هم پري و انس در آن سوخته
گر عذاب حضرت باري رسد
كي تواند كس كه خود را زان رهد
كي رها سازد شما را آن عزيز
تا كند پاكان ز ناپاكان تميز
او نمي خواهد كه اسرار نهان
فاش گردد بر شما باشد عيان
هيچ شهري نيست در روي زمين
مردمش كوشند درتكذيب دين
تا كند نابود ربّم اهل آن
قبل محشر، كو بُوَد روزي گران
پس خدا آن را به مهدي مي دهد
حضرت حق آنچه را گويد كند
پيشتر، افزون هزاران از شما
گمرهي را برگزيدند از هُدي
ليك حق نابود كرده اوّلين
هم بُوَد مهلك به قوم آخرين
گفت بهر من خداوند حميد
در كتاب خويش قرآن مجيد
اهل باطل را كنم نابود من
سرنوشتي سخت بر هر اهرمن
اينچنين باشد جزاي مجرمان
واي در محشر به حق ناباوران
امر و هم نهي از خدا آموختم
بر عليّ مرتضي آموختم
پيروي داريد از فرمان وي
راستين باشيد در پيمان وي
گر به دنبال هدايت مي رويد
طاعتش داريد و فرمانش بريد
چون ز راهي باز مي دارد پذير
خانه حق را نشان از او بگير
راههاي گونه گون در پيش روست
راه حق يك ره بُوَد آن راه دوست

غديرستان در رسانه

Menu
موسسه فرهنگی هنری غدیرستان کوثر نبی صلی الله علیه و آله و سلم