• 03134490296
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
پنج شنبه, 14 دی 1396 09:57

حج و عمره از رسوم حق بُوَد/جنتی

حج و عمره از رسوم حق بُوَد
زائر حق سوي باطل كي رود
در صفا و مروه طوف او بدار
در كنار خانه ي او حج گذار

هر كس كو وارد آن خانه شد
مورد تكريم صاحبخانه شد
چون نمايد با خداي خويش راز
مژده ها گيرد، شود او بي نياز
هر كسي زان خانه رو گردان شود
عاقبت درويش و بي سامان شود
چون كه مؤمن وقف آرد در وقوف
از گناهش بگذرد ربّ رئوف
بعد حج مؤمن شود پاك از گناه
كار از سر گيرد او نزد اله
حاجي از سوي خداي ذوالكرم
دستگيري يابد و گيرد نعم
چونكه صرف مال در راهش نمود
مي كند جبران خدا از روي جود
در حضور حضرت حق هيچگاه
اجر هر محسن نمي گردد تباه
با كمال دين به بيت الله رويد
با دلي آگاه سوي حق شويد
چون مناسك عاقبت پايان رسد
هر كسي عازم به كوي خود شود
ليك با توبه رود زان جايگاه
بعد از آن پرهيز دارد از گناه
امر فرموده خداي بي نياز
تا بپا داريد بهر او نماز
از براي مستمندان فقير
با زكات خود نمايي دستگير
گرچه اندر پيچ و خمهاي زمان
سستي و نسيان بگيرد امرتان
اين علي مولا و صاحب اختيار
باشد و روشن كند هر راه تار
اوست منصوب خداي مهربان
بعد من باشد امين بر مردمان
 او ز من مي باشد و من هم از او
نسل پاك جانشينانم از او
كيست پاسخگر به پرسش هايتان
يا بيان دارنده ي سّر نهان
او و فرزندان من آن مؤمنون
عالمان در آنچه «مالاتعلموُن»
آنچه مي باشد حلال و يا حرام
بيش از آن باشد كه اندر اين مقام
در شمارش آورم در جمعتان
يا شناسانم شما را اين زمان
پس به دستور خداي ذوالجلال
امر مي دارم شما را بر حلال
يا كه فرمان مي دهم پروا كنيد
از حرام و از عملهاي پليد
من همان مأمور حيّ داورم
تا شما را تحت بيعت آورم
دست در دست رسول خود دهيد
گام در راه خداي خود نهيد
در هر آنچه گفته در حق علي
هم بر آناني كه بعد از او ولي
اوصياء حق و فرزند منند
گوئيا ايشان ز يك جان و تنند
آخر آنها امام قائم است
مهدي آن ذخر خداي حاكم است
استواري امامت پا به جا
تا شود هنگامه محشر به پا
روز ديدار خداي دادگر
كو قضا باشد بدستش هم قدر
من شما را بر حلال و بر حرام
رهنمايي كردم و دادم پيام
آنچه را بهر شما كردم بيان
هيچگه من بر نمي گردم از آن
ياد داريد اين پيام ارجمند
حفظ داريدش كه باشد سودمند
بهر يكديگر كنيدش گوشزد
حكم حق را كي دگرگوني سزد
بازگويم بر شما اين نكته باز
همتّت باشد ز‌كات و بر نماز
امر بر معروف و هم نهي اي عزيز
مي كند حق از ره باطل تميز
ريشه ي هر امر بر معروف چيست؟
جز پيامم بر امامت هيچ نيست
نشر اين فرمان شما را واجب است
بر هر آنكس جمع ما را غايب است
اين همان امر خداي اعظم است
يا كه فرمان رسول اكرم است
امر و نهي حضرت صاحب جمال
جز به معصومان نيايد در كمال
آيت قرآن گواه اين سخن
اين علي باشد امام بعد من
بعد از او آيد امامت از علي
نور حق در نسل او شد منجلي
نسل او باشند فرزندان من
من از ايشان باشم، آنها زآن من
آن ائمه خود كلام باقيند
بر بشر ايشان امام و هاديند
هر كه بر قرآن و اهل بيت من
چنگ آرد كرده فائز خويشتن
آي مردم از خدا پروا كنيد
از عذاب و سختي محشر رهيد
چونكه فرموده خداوند عليم
در كتاب خويش قرآن كريم
زلزله در روز محشر بس بزرگ
باشد و بر هر كسي آيد سترگ
ياد آور مرگ و روز رستخيز
هم حساب و نامه ي اعمال نيز
سخت باشد سخت ميزان و كتاب
كيفر اعمال بيند يا ثواب
آن كه نيكي آورد روز معاد
چهره اش آنجا بود خندان و شاد
وآنكه بد آرد ندارد بهره اي
از شراب و نهر جنّت قطره اي

موسسه فرهنگی هنری غدیرستان کوثر نبی صلی الله علیه و آله و سلم