چاپ

۱۴-برگزاری مسابقه و ایجاد رقابت برای دریافت معارف غدیر

Tablo Rahkarhaye Mohandesi Dar Ghadir 14

برگزاری مسابقه و ایجاد رقابت برای دریافت معارف غدیر

فوائد طرح:

۱.برگزاری مسابقات در سطوح مختلف،با نگاه به ابعاد مختلف غدیر در ایام غدیر و در مناسبت‌های مذهبی

۲.ارتقاء علمی مخاطب با ابزار مسابقه

۳.تشویق و اهداء جوائز با عنوان غدیر

۴.ایجاد رقابت های فکری برای دریافت آموزه‌های غدیر

۵.گستره وسیع مخاطبین در سطوح مختلف

۶.انگیزه برای تولید محتواهای جذاب و متنوع هر سال

۷.جذب استعدادهای درخشان و نخبگان برای تبلیغ غدیر

۸.اثر گذاری قابل توجه روی مخاطبین

کتاب مهندسی تبلیغ غدیر ص۲۱۰