بررسی و نقد نظریه شوری(نقد و نظریه شورا در تعیین امام قسمت اول)

Loading the player...
بررسی و نقد نظریه شوری(نقد و نظریه شورا در تعیین امام قسمت اول)
369

در اين صوت خواهيد شنيد:

بررسی و نقد نظریه شوری(نقد و نظریه شورا در تعیین امام قسمت اول)

خلاصه بحث

طرق تعیین و انتخاب امام نزد اهل سنت

1- بیعت یک نفر : مانند بیعت عمر در سقیفه با ابوبکر

2- اجماع امت:

3- نص -> اما آیا نصی داریم یا نه اختلاف کرده اند.

4- غلبه و استیلاء:

5- شورا : مانند عمر و شورای شش نفره

آیاتی که در باب شورا استدلال نموده اند و نقد این آیات و استدلال 

1) و امرهم شوری بینهم

2) 159 آل عمران(و شاورهم فی الامر)

غدیرمیثاق آسمانی انسان با خداست، چرا که در آن روز دین خدا کامل و نعمت الهی بر انسان به نهایت رسید غدیر عنوانِ عقیده و دینِ ماست، و اعتقاد به آن، یعنی ایمان کامل به معبود و شکر گزاری انسان در مقابل همه نعمتهای نازل شده او. 

بر اساس امر به تبلیغ و معرفی امیرالمومنین علی علیه السلام در آیه شریفه : یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ؛ تبلیغ و بازگویی واقعه غدیر و انجام سفارش پیامبر  صلی الله علیه و آله وسلم در رساندن پیام غدیر، بر تمامی مؤمنین واجب می شود و سر پیچی از این واجب الهی گناهی است نا بخشودنی.