امامت در قرآن آیه تطهیر(قسمتی از آیات متشابه به درباب عصمت پیامبر)

Loading the player...
امامت در قرآن آیه تطهیر(قسمتی از آیات متشابه به درباب عصمت پیامبر)
1,147

در اين صوت خواهيد شنيد:

امامت در قرآن آیه تطهیر(قسمتی از آیات متشابه به درباب عصمت پیامبر)

خلاصه بحث

آیات متشابه در باب عصمت نبی

3 تا 8 ضحی - 19 و 20 نجم - 37 احزاب - 67 و 68 انفال - 43 توبه - 2و 3 انشراح - 2 فتح - 110 کهف - 19 حضرت محمد - 1 عبس - 52 انعام - 117 توبه - 1 تحریم - 67 مائده - 14 انعام - 159 آل عمران - 23 و 24 کهف - 61 نحل - 110 حضرت یوسف - 6 اعراف

غدیرمیثاق آسمانی انسان با خداست، چرا که در آن روز دین خدا کامل و نعمت الهی بر انسان به نهایت رسید غدیر عنوانِ عقیده و دینِ ماست، و اعتقاد به آن، یعنی ایمان کامل به معبود و شکر گزاری انسان در مقابل همه نعمتهای نازل شده او. 

بر اساس امر به تبلیغ و معرفی امیرالمومنین علی علیه السلام در آیه شریفه : یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ؛ تبلیغ و بازگویی واقعه غدیر و انجام سفارش پیامبر  صلی الله علیه و آله وسلم در رساندن پیام غدیر، بر تمامی مؤمنین واجب می شود و سر پیچی از این واجب الهی گناهی است نا بخشودنی.