امامت در قرآن آیه تطهیر(فرازهای آیه تطهیر)

Loading the player...
669

در اين کليپ خواهيد ديد

امامت در قرآن آیه تطهیر(فرازهای آیه تطهیر)

خلاصه بحث

آیه تطهیر

لام در لیذهب

{نظر شیعه : برای تأکید است چون اراده تکوینی است.}

{نظر اهل سنت: تعلیل چون اراده را تشریعی می دانند}

عنکم {مقدم بر رجس مفقول اصلی شده که برای حصر است . تقدیم ما حقه التأخیر یضیدالحصر}

الرجس

{ال رجس جنس و استغراق است . یعنی مطلق رجس}

{چرا رجسکم نفرموده که در جلسه بعد به آن پرداخته می شود}

معنای رجس در قرآن

1-لعنت و عذاب انعام 125     2-کفروعذاب   توبه 125      3-بت و بت پرستی حج 30           4- شراب و قمار و ذبح برای بت ها  مائده 90      5- غضب  اعراف 71

6- منافق و گنهکار و پلیدی  توبه 95

- یطهرکم تطهیرا : مفعول مطلق است و تأکید می باشد.

پس هرگونه رجس و پلیدی و شرک از اهل بیت اِذهاب شده است

- و اشاره ائی به آیه غار

غدیرمیثاق آسمانی انسان با خداست، چرا که در آن روز دین خدا کامل و نعمت الهی بر انسان به نهایت رسید غدیر عنوانِ عقیده و دینِ ماست، و اعتقاد به آن، یعنی ایمان کامل به معبود و شکر گزاری انسان در مقابل همه نعمتهای نازل شده او. 

بر اساس امر به تبلیغ و معرفی امیرالمومنین علی علیه السلام در آیه شریفه : یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ؛ تبلیغ و بازگویی واقعه غدیر و انجام سفارش پیامبر  صلی الله علیه و آله وسلم در رساندن پیام غدیر، بر تمامی مؤمنین واجب می شود و سر پیچی از این واجب الهی گناهی است نا بخشودنی.