همراه ما باشید با :

    •  مهندسی تبلیغ غدیر 
    •  شیوه های تبلیغ غدیر در گذشته ، حال و آینده 
    •  تجربه ی مهندسی تبلیغ غدیر در موسسه غدیرستان 

پنجاه نام براي روز غدير

نام‌ها به سهولت در اذهان‌ جاى مى‏گيرند و به راحتى معانى بلند را منتقل مى‏كنند به همين دليل و دلايل ديگر، نامگذارى روزها و يا هفته‏ها يكى از شيوه‏هاى تبليغاتى مثبت و منفى شده است و مطرح شدن و رواج پيدا كردن ارزش‌ها يا ضد ارزش‌ها را در پى دارد.


اسلام علاوه بر اين كه براى برخى از روزها اسم‌هاى خاصى مانند عيد قربان، عيد فطر، روز عرفه و ... برگزيده بر همه اين روزها نام ايام الله نهاده است تا عظمت و قداست اين روزها هر چه بيشتر در ذهن و دل مؤمنان، نقش بسته و موجب تذكر و تنبه آنان گردد.
يكى از روزهايى كه در اسلام براى تعظيم آن، از شيوه نامگذارى بهره گرفته شده غدير است ويژگى غدير اين است كه نام‌هاى گوناگونى براى آن قرار داده شده و اين خود عظمت اين روز را نسبت به روزهاى ديگر نشان مى‏دهد.
نام‌هاى روز غدير، از اسرار و ابعاد اين روز پرده برمى‏دارند هر نامى از اين نام‌ها درى تازه از قلعه بلند غدير بر ما مى ‏گشايد چه آن كه اسلام بر برگزيدن نامى براى زمان يا مكان و يا هر چيز ديگر، خصوصيات مسمى را در نظر داشته و به جنبه‏ها و زواياى آن توجه كرده است. از اين روى شناختن و شناساندن نام‌هاى روز غدير يك ضرورت است. با اين كار تصويرى روشن از اين روز در ذهن و دل نقش بسته و بيش از پيش اين روز بزرگ را مى ‏شناساند.
شايسته است نام‌هاى غدير را با بهترين شكل و زيباترين خط بنويسيم و محافل جشن و سرور عيد غدير را با آن، معنى و روحى تازه ببخشيم.

آنچه در زير مى ‏آيد پنجاه نام و يا صفت براى روز غدير است كه از روايات برگرفته‏ ايم:

1ـ بزرگترين عيد خدا؛ (عيدالله الاكبر) (1)
2ـ روز گشايش؛ (يوم وقوع الفرج) (2)
3ـ روز خشنودى پروردگار؛ (يوم مرضاة الرحمن) (3)
4 ـ روز زبونى شيطان؛ (يوم مرغمة الشيطان) (4)
5ـ روز مشعل فروزان دين؛ (يوم منار الدين) (5)
6 ـ روز بپا خاستن؛ (يوم القيام) (6)
7 ـ روز شادمانى؛ (يوم السرور) (7)
8 ـ روز لبخند؛ (يوم التبسم) (8)
9ـ روز راهنمايى؛ (يوم الارشاد) (9)
10ـ روز بلندى گرفتن منزلت شايستگان؛ (يوم رفع الدرج) (10)
11ـ روز روشن شدن دلايل خدا؛ (يوم وضوح الحجج) (11)
12ـ روز آزمايش بندگان؛ (يوم محنة العباد) (12)
13ـ روز راندن شيطان؛ (يوم دحر الشيطان) (13)
14ـ روز آشكار كردن حقيقت؛ (يوم الايضاح) (14)
15ـ روز بيان كردن حقايق ايمان؛ (يوم البيان عن حقايق الايمان) (15)
16ـ روز ولايت؛ (يوم الولاية) (16)
17ـ روز كرامت؛ (يوم الكرامة) (17)
18ـ روز كمال دين؛ (يوم كمال الدين) (18)
19ـ روز جداسازى حق از باطل؛ (يوم الفصل) (19)
20 ـ روز برهان؛ (يوم البرهان) (20)
21ـ روز منصوب شدن اميرمؤمنان؛ (يوم نصب اميرالمؤمنين(عليه السلام) (21)
22ـ روز گواهى و گواهان؛ (يوم الشاهد و المشهود) (22)
23ـ روز پيمان؛ (يوم العهد المعهود) (23)
24ـ روز ميثاق؛ (يوم الميثاق المأخوذ) (24)
25ـ روز آراستن؛ (يوم الزينة) (25)
26ـ روز قبولى اعمال شيعيان؛ (يوم قبول اعمال الشيعة) (26)
27ـ روز رهنمونى به رهنمايان؛ (يوم الدليل على الرواد) (27)
28ـ روز امن و امان؛ (يوم الامن المأمون) (28)
29ـ روز آشكار كردن امور پنهان؛ (يوم ابلاء السرائر) (29)
30ـ عيد اهل بيت(عليهم السلام)؛ (عيد اهل البيت(عليهم السلام) (30)
31ـ عيد شيعيان؛ (عيد الشيعة) (31)
32ـ روز عبادت؛ (يوم العبادة) (32)
33ـ روز اتمام نعمت؛ (يوم تمام النعمة) (33)
34ـ روز اظهار گوهر مصون؛ (يوم اظهار المصون من المكنون) (34)
35ـ روز بر ملا كردن مقاصد پوشيده؛ (يوم ابلاء خفايا الصدور) (35)
36ـ روز تصريح به برگزيدگان؛ (يوم النصوص على اهل الخصوص) (36)
37ـ روز محمد و آل محمد(صلي الله عليه و آله)؛ (يوم محمد(ص) و آل محمد(ص)) (37)
38ـ روز نماز؛ (يوم الصلاة) (38)
39ـ روز شكرگزارى؛ (يوم الشكر) (39)
40ـ روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ (يوم الدوح) (40)
41ـ روز غدير؛ (يوم الغدير) (41)
42ـ روز روزه‏دارى؛ (يوم الصيام) (42)
43 ـ روز اطعام؛ (يوم اطعام الطعام) (43)
44 ـ روز جشن؛ (يوم العيد) (44)
45ـ روز عالم بالا؛ (يوم الملأ الاعلى) (45)
46ـ روز كامل كردن دين؛ (يوم اكمال الدين) (46)
47ـ روز شادابى؛ (يوم الفرح) (47)
48ـ روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ (يوم الافصاح عن المقام الصراح) (48)
49ـ روز افشاى پيوند ميان كفر و نفاق؛ (يوم تبيان العقود عن النفاق و الجحود.) (49)
50 ـ روز گردهمايى و تعهد حاضران؛ (يوم الجمع المسؤول) (50)

پي‌نوشت‌ها:

1ـ امام رضا(عليه السلام) مى‏فرمايد: و هو عيد الله الاكبر (عيد غدير، برترين عيد خداوند است)، الغدير، ج 1، ص .286
2ـ امام على (عليه السلام): هذا يوم فيه وقع الفرج (اين، روزى است كه گشايش در آن مى‏رسد)، مصباح المتهجد، ص‏ 700 .
3ـ امام صادق(عليه السلام): و فيه مرضاة الرحمن (در اين روز، رضايت خداوند نهفته است)، بحارالانوار، ج 98، ص 323.
4ـ امام رضا(عليه السلام): انه يوم مرغمة الشيطان (روز غدير، روز اندوه شيطان است) بحارالانوار، ج 98، ص 323.
5ـ امام صادق(عليه السلام): يوم منار الدين أشرف منهما (روز مشعل فروزان دين، از دو عيد فطر و قربان گرامى‏تر است.
6ـ امام صادق(عليه السلام): ذلك يوم القيام (روز غدير، روز بپاخاستن است) بحارالانوار،ج 98، ص323.
7ـ امام صادق(عليه السلام): انه يوم السرور (روز غدير، روز شادمانى است) الغدير، ج 1، ص 286.
8ـ امام رضا(عليه السلام): و هو يوم التبسم (روز غدير، روز لبخند است) المراقبات، 257.
9ـ امام على(عليه السلام): هذا يوم الارشاد (اين، روز راهنمايى كردن است) مصباح المتهجد، ص700.
10ـ امام على(عليه السلام): هذا يوم فيه ... رفعت الدرج؛ (اين روزى است كه منزلت شايستگان در آن، بلندى گرفت) مصباح المتهجد، ص 700.
11ـ امام على(عليه السلام): هذا يوم ... فيه ... وضحت الحجج (اين روزى است كه دلايل خداوند در آن، روشن گشت.
12ـ امام على(عليه السلام): هذا يوم محنة العباد (اين روز آزمايش بندگان است) مصباح المتهجد، ص 700.
13ـ امام على(عليه السلام): و هو ... يوم دحر الشيطان (روز غدير روز راندن شيطان است) مصباح المتهجد، ص 700.
14ـ امام على(عليه السلام): و هو يوم الايضاح (روز غدير، روز آشكار كردن حقيقت است) ،مصباح المتهجد، ص 700.
15ـ امام على(عليه السلام): و هو ... يوم البيان عن حقايق الايمان (روز غدير روز بيان كردن حقايق ايمان است) مصباح المتهجد، ص 700.
16ـ امام رضا(عليه السلام) در حديثى مفصل، روز غدير را روز عرضه ولايت به انسانها و مخلوقات معرفى مى‏كند، المراقبات، ص 257.
17ـ امام صادق(عليه السلام): در هنگام ملاقات با برادر ايمانى خود بگو: الحمدالله الذى اكرمنا بهذا اليوم (حمد خداوند را كه ما را در اين روز كرامت داد) المرقبات، ص 257.
18ـ امام على(عليه السلام) و هو ...يوم كمال الدين (غدير، روز كمال دين است)مصباح المتهجد،ص 700.
19ـ امام على(عليه السلام): هذا يوم الفصل الذى كنتم توعدون (اين روز جداسازى است كه به آن وعده داده شده‏ايد) مصباح المتهجد، ص 700.
20ـ امام على(عليه السلام): و هو ... يوم البرهان (روز غدير، روز برهان است) مصباح المتهجد، ص 700.
21ـ امام صادق(عليه السلام): اليوم الذى نصب منه رسول الله اميرالمؤمنين(عليه السلام)... (روزى كه پيامبر (ص) در آن امير مؤمنان را منصوب كرد) الغدير، ج 1، ص 285.
22ـ امام على(عليه السلام): و هو ... يوم الشاهد و المشهود (غدير، روز گواهى و گواهان است) مصباح المتهجد، ص 700 .امام صادق(عليه السلام): نام غدير در زمين روز به گواهى گرفته شدگان (جمع مشهود) است. بحارالانوار، ج 98، ص 231.
23ـ امام على(عليه السلام): و هو ... يوم العهد المعهود (غدير، روز وعده و پيمان است) مصباح المتهجد، ص .700 امام صادق(عليه السلام): نام غدير در آسمانها روز پيمان بستن است) بحارالانوار، ج 98، ص 321.
24ـ امام صادق(عليه السلام): نام غدير در زمين، روز ميثاق گرفته شده است، بحارالانوار، ج 98، ص 321.
25ـ امام رضا(عليه السلام): روز غدير، روز زينت است. المراقبات، ص 257.
26ـ امام رضا(عليه السلام): يوم تقبل اعمال الشيعة (غدير روزى است كه اعمال شيعه در آن قبول مى‏شود) المراقبات، ص 257.
27ـ امام على(عليه السلام): هذا ... يوم الدليل على الرواد (اين، روز رهنمونى به رهنمايان است) مصباح المتهجد، ص 700.
28ـ امام على(عليه السلام): هذا يوم الامن المأمون (اين، روز امن و امان است) مصباح‏المتهجد، ص 700.
29ـ امام على(عليه السلام): هذا يوم ابلاء السرائر (اين، روز آشكار كردن امور پنهان است) مصباح المتهجد، ص 700.
30ـ امام صادق(عليه السلام): جعله عيدا لنا (خداوند اين روز رابراى ما اهل بيت(عليه السلام) عيد قرار داد) بحارالانوار، ج 98، ص 300.
31ـ امام صادق(عليه السلام): جعله عيدا ... لموالينا و شيعتنا (خداوند اين روز را براى دوست داران و شيعيان، عيد قرار داد) بحارالانوار، ج 98، ص 300.
32ـ امام صادق(عليه السلام): روز غدير، روز عبادت است. الغدير، ج 1 ، ص 285.
33ـ امام صادق(عليه السلام): انه اليوم الذى... تمت فيه النعمة (روز غدير، نعمت در آن، تمام شد) الغدير، ج 1، ص 285.
34ـ امام على(عليه السلام): هذا يوم اظهار المصون من المكنون (اين، روز اظهار گوهر مصون از راز پنهان داشته است)، مصباح المجتهد، ص 700.
35ـ امام على(عليه السلام): هذا يوم ابدى خفايا الصدور و مضمرات الامور (اين، روزى است كه مقاصد و نيت‏هاى نهان را برملا كرد) مصباح المتهجد، ص 36700ـ امام على(عليه السلام): هذا يوم النصوص على اهل الخصوص (اين، روز تصريح برگزيدگان است). همان.
37ـ امام صادق(عليه السلام):هو اليوم الذى جعله لمحمد(ص) و آله(عليه السلام) (روز غدير، روزى است كه خداوند آن را براى محمد و آل او قرار داد) المراقبات، ص 257.
38ـ امام صادق(عليه السلام): روز غدير، روز نماز است. الغدير، ج 1 ص 285.
39ـ امام صادق(عليه السلام): روز غدير، روز شكرگزاراى است. الغدير، ج 1، ص 285.
40ـ امام على(عليه السلام): و انزل على نبيه فى يوم الدرج ما بين له عن ارادته فى خلصائه (و خداوند در روز دوم، اراده خويش را در حق بندگان خاص و گزيدگان خود اظهار داشت) مصباح المتهجد، ص 700 . مقصود ازدرج، درختان پر شاخ و برگى است كه در سرزمين غدير وجود داشت و حضرت در سايه آنها قرار گرفت و ولايت اميرمؤمنان(عليه السلام) را ابلاغ فرمود.
41ـ اين نام، معروفترين نام غدير است كه از مكان واقعه گرفته شده است.
42ـ امام صادق(عليه السلام): ذلك يوم صيام (روز غدير، روز روزه‏دارى است) بحارالانوار، ج 98، ص323.
43ـ امام صادق(عليه السلام): روز غدير، روز اطعام است. بحارالانوار، ج 98، ص 323.
44ـ امام صادق(عليه السلام): انه يوم عيد (روز غدير، روز عيد و جشن است) بحارالانوار، ج 98، ص 298.
45ـ امام على(عليه السلام): هذا يوم الملأ الاعلى ... (اين روز عالم بالا است...) مصباح المتهجد، ص 700.
46ـ امام رضا(عليه السلام): هو اليوم الذى اكمل الله فيه الدين...(اين، روزى است كه خداوند دين را در آن، كامل كرد...) المراقبات، ص 257.
47ـ امام صادق(عليه السلام): انه يوم فرح (غدير، روز شادابى است) الغدير، ج 1، ص 286.
48ـ امام على(عليه السلام): و هو ... يوم الايضاح عن المقام الصراح (روز غدير، روز به صراحت سخن گفتن از مقام ناب است) مصباح المتهجد، ص 700.
49ـ امام على(عليه السلام): و هو يوم تبيان العقود عن النفاق و الجحود (غدير، روز باز كردن گره پيوند ميان كفر و نفاق است) مصباح المتهجد، ص 700.
50ـ امام صادق(عليه السلام): نام غدير در زمين، روز بازخواست شدگان است. بحار الانوار، ج 98، ص 320

منبع:مجله كوثر شماره 2، زهرا حبيبيان

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

موسسه فرهنگی هنری غدیرستان

غدیرمیثاق آسمانی انسان با خداست، چرا که در آن روز دین خدا کامل و نعمت الهی بر انسان به نهایت رسید

غدیر عنوانِ عقیده و دینِ ماست، و اعتقاد به آن، یعنی ایمان کامل به معبود و شکر گزاری انسان در مقابل همه نعمتهای نازل شده او.

بر اساس امر به تبلیغ و معرفی امیرالمومنین علی علیه السلام در آیه شریفه : یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ؛ تبلیغ و بازگویی واقعه غدیر و انجام سفارش پیامبر  صلی الله علیه و آله وسلم در رساندن پیام غدیر، بر تمامی مؤمنین واجب می شود و سر پیچی از این واجب الهی گناهی است نا بخشودنی.   ادامه...

 

جهت تعجیل در فرج

وارث غدیر

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

صلوات

غدیر

غدیر

غدیرخم

غدیرستان

علی عليه السلام

امیرالمومنین عليه السلام

ghadir

غدیر خم

موسسه غديرستان