اشعار غدیرخم

بنواختى به لطفم و هم سوختى به ناز لطف توروحپرور و ناز تو جانگداز اندر شكنج زلف تو دل رفت و برنگشت كوخسته بود و…
«تمام قافله گيرد به جاي خويش قرار...!»مناديان همه كردند، حكم را تكرار كوير بود، افق تا افق، گداخته مسبر آن گداخته مس، كاروان، خطي ز…
ز ازل كاين جلوه در خاك و گل آدم نبودمهر رخسار علي را از تجّلي كم نبود از لب لعلش دمي در طينت آدم دميدگر…
اى گلرخ دلفريب خود كاموى دلبر دلكش دل آرام شد وقت كه باز دور ايامگامى بزند موافق كام
امروز بگو،مگو چه روز است؟تا گويمت اين سخن به اكرام موجود شد از براى امروزآغاز وجود تا به انجام
مقتداي اهل عالم چون گذشت از مصطفي (ص) ابن‌عم مصطفي (ص) را دان علي (ع) مرتضي آن علي (ع) اسم و مسمي كز علو مرتبت…
آن را كه پيشواي دو عالم علي بود نزد خداي منزلش بس علي بود هر كس كه مومن است به فرمان مصطفي مولاش اگر عناد…
ما درس وفا ز حيدر آموخته ايمدر مكتب او دلق ريا سوخته ايمما را نبود هيچ نظر بر دگريتا ديده به لطف مرتضي دوخته ايم…
اگر تراست به سر شور عشق حي قديربنوش جام مي‌معرفت ز خم غدير ز غير دوست نگردد دل تو پاك، مگربه آب مهر ولي خدا…
از حجةُ الوداع چو برگشت عقل كلآمد ز آسمان به زمين جبرييل پاك بي پرده خواند آيه ي «بلِّغ» امين وحيگفتش: ز شرّ ناس هراست…
صفحه1 از8

غدیرمیثاق آسمانی انسان با خداست، چرا که در آن روز دین خدا کامل و نعمت الهی بر انسان به نهایت رسید غدیر عنوانِ عقیده و دینِ ماست، و اعتقاد به آن، یعنی ایمان کامل به معبود و شکر گزاری انسان در مقابل همه نعمتهای نازل شده او. 

بر اساس امر به تبلیغ و معرفی امیرالمومنین علی علیه السلام در آیه شریفه : یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ؛ تبلیغ و بازگویی واقعه غدیر و انجام سفارش پیامبر  صلی الله علیه و آله وسلم در رساندن پیام غدیر، بر تمامی مؤمنین واجب می شود و سر پیچی از این واجب الهی گناهی است نا بخشودنی.