چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 05 دی 1396 16:12

روز غدیر به همه غذا و شربت و شیرینی می دهم

امروز به همه غذا و شربت و شیرینی می دهم

چون، امام رضا (علیه السلام)فرمودند: ... هر که مؤمنی را در روز غدیر طعام دهد مانند کسی است که همه پیامبران و صدیقان را طعام داده است